Wat zegt de Bijbel over schoonheid?

De Bijbel heeft veel te zeggen over wat dingen mooi maakt in Gods ogen. Het omvat alle gebieden van schoonheid, zoals gedefinieerd in het woordenboek van Webster, als volgt: “1. Die kwaliteit of verzameling van kwaliteiten in iets dat genot geeft aan de zintuigen of de geest of geest op een plezierige manier verheft; fysieke, morele of spirituele schoonheid. 2. A mooi persoon of ding, in het bijzonder een mooie vrouw. 3. Een bijzondere gratie, sieraad of voortreffelijkheid; iets moois; als de schoonheid van de natuur. ” We zouden er goed aan doen voor onszelf en voor anderen om de dingen te zien die mooi zijn in Gods ogen.

Het is interessant om op te merken dat het woord “schoonheid” niet in het Nieuwe Testament voorkomt en dat “mooi” er maar 4 keer in voorkomt. “Mooi” wordt 19 keer gevonden en “schoonheid” wordt 49 keer gevonden in het Oude Testament. “Beauties” komt één keer voor en “beautify” komt 3 keer voor in het Oude Testament.

De Bijbel noemt verschillende vrouwen mooi. Het waarschuwt mannen om niet toe te staan ​​dat de schoonheid van een vrouw hen tot overspelige activiteiten leidt. De echte schoonheid van een vrouw is niet uiterlijk, maar eerder een innerlijke schoonheid die straalt uit haar prachtige geest van liefde en vriendelijkheid. Dit soort vrouw zou nooit iets doen om een ​​man te verleiden overspel of hoererij met haar te plegen. Ze wordt aangemoedigd om een ​​leven van toewijding aan God en zijn wegen te leiden. Zo’n vrouw zal zich niet zo kleden dat ze ‘sexy’ wordt genoemd. Ze zal geen delen van haar lichaam accentueren om de aandacht op zichzelf te vestigen. Zie 1 Petrus 3 voor instructies over hoe dit in een gezinssituatie moet worden gedaan.

De Bijbel vertelt ons over de “schoonheid van heiligheid”. Zie 1 Kronieken 16: 8-36. Dit is de manier waarop we “de HEER aanbidden in de schoonheid van heiligheid”. Zie 2 Kronieken 20: 1-29 om te zien hoe de Israëlieten hun vijanden wonnen toen ze “de schoonheid van heiligheid” prezen. Psalm 29: 2 vertelt ons: “Geef de HEER de eer vanwege zijn naam; aanbid de HEER in de schoonheid van heiligheid.” Psalm 96 geeft ons de reden waarom we “de Heer moeten aanbidden in de schoonheid van heiligheid” en “vrees voor Hem, heel de aarde.” Het mooiste dat iemand kan overkomen, is “God aanbidden in geest en in waarheid”. 2 Korintiërs 7: 1 vertelt ons wat we moeten doen om “heiligheid” te vervolmaken.

In Prediker 3:11 wordt ons verteld dat God “alles op zijn tijd mooi heeft gemaakt”. Timing heeft veel te maken met een mooi leven van heilig leven. De meesten van jullie hebben hier waarschijnlijk nog nooit van gehoord. In dit hoofdstuk vinden we 14 verschillende activiteiten die “mooi in zijn tijd” zijn. Als de timing niet klopt, is de actie zeer destructief voor alle betrokkenen. De schoonheid wordt in as veranderd.

Alleen God kan iets lelijks mooi maken. Hij kan een persoon die verloren en ongedaan is gemaakt, nemen en die persoon tot een vat van eer maken. Hoe Hij dit doet, gaat onze natuurlijke bekwaamheid te boven. Alleen omdat iemand nu lelijk is, wil nog niet zeggen dat er geen hoop is ooit in iets moois veranderd te worden. De bijbel en de geschiedenis getuigen hiervan. De getuigenissen van Gods verlossende liefde en genade zijn overal om ons heen.

In Hooglied 7: 1a lezen we: “Hoe mooi zijn uw voeten met schoenen, o prinssdochter!” Aan de andere kant vertellen Jesaja 52: 7 en Romeinen 10: 15b ons: “Hoe mooi zijn de voeten van hen die het evangelie van vrede prediken en blijde tijdingen van goede dingen brengen!” God is er meer in geïnteresseerd dat onze voeten worden “geschoeid met de voorbereiding van het evangelie van vrede” dan onze mooie schoenen. De mens kijkt naar het uiterlijk en God kijkt naar het hart. Zie Efeziërs 6: 10-19 om te zien hoe de hele wapenrusting van de Heer voor een prachtig gezicht zorgt in Gods ogen.

Samengevat: de dingen van Gods schepping, of ze nu fysiek of geestelijk zijn, zijn prachtig. De dingen die God onteren zijn lelijk. God is bezig lelijke dingen in mooie dingen te veranderen. Zie Jesaja 61 om te zien wat Gods bedoelingen met ons leven zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.